Algemene voorwaarden en privacy

Op deze pagina kan je mijn algemene voorwaarden lezen en downloaden. Ook kan je hieronder mijn privacyverklaring lezen.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Amparin Gimeno Font / De Witte Vlam Yoga zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Enkele belangrijke punten uit deze algemene voorwaarden zijn:

– iedere deelnemer bewaakt zijn of haar eigen grenzen en kan de docente niet aansprakelijk stellen voor schade die ontstaat uit eigen handelen, ook tijdens de lessen, mijn docent(e) is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of blessure die voortvloeit uit het volgen van de lessen of uit andere activiteiten,

– iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen en dient de docente altijd vooraf te informeren over eventuele klachten of beperkingen of relevante adviezen van medici, fysiotherapeuten, huisartsen, e.d.,

– iedere deelnemer die klachten heeft, dient vooraf advies bij diens huisarts en/of fysiotherapeut in te winnen of de diensten (yoga / ademoefeningen, e.d.) van De Witte Vlam Yoga passend zijn,

– tijdens de eerste bijeenkomst schrijf je je in voor de gehele cursus of workshop. Je dient bij aanvang van de (eerste) les het gehele bedrag te voldoen. Na inschrijving is annuleren niet meer mogelijk,

– de yogalessen zijn doorlopend. Daarom wordt iedere yogacursus van 12 lessen stilzwijgend verlengt met een nieuwe gehele cursusduur, tenzij je vier weken vooraf opzegt,

– de ademhalingscursussen zijn niet doorlopend, hierbij schrijf je je in per cursus van 10 lessen,

– voor privélessen en workshops schrijf je je per keer in,

– als je een yogales wilt inhalen, dien je dit bij voorkeur tijdens de les in de week daarvoor door te geven. Ook kan je dit per email doorgeven. Omdat de groepsgrootte niet ver vooraf bekend is, kan je het verzoek om een yogales in te halen één week van tevoren doorgeven (langer vooraf is dit niet mogelijk). Er kunnen per yogacursus maximaal 4 lessen worden ingehaald. Een gemiste yogales dient binnen 4 weken ingehaald te worden (daarna vervalt de mogelijkheid tot inhalen van deze les). Een les van de ademhalingscursus kan niet ingehaald worden, tenzij door gebruiker anders wordt bepaald,

– de trainingsruimte dient met schone sokken betreden te worden, ook tijdens de lessen dienen er schone sokken gedragen te worden,

– privélessen dienen minimaal 48 uur vooraf (het weekend uitgezonderd) afgezegd of verzet te worden, anders wordt het gehele bedrag in rekening gebracht (de door jou gereserveerde plek kan binnen 48 uur namelijk niet meer opgevuld worden door een ander). Bij particulieren die zelf betalen wordt er uit coulance 50% van het tarief in rekening gebracht, de actuele tarieven zijn op deze website te vinden,

– wil je alle algemene voorwaarden lezen? Download deze via de onderstaande button.

Alle algemene voorwaarden downloaden (pdf)

Aanvullende informatie

– Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud hiervan kan je geen rechten ontlenen. De inhoud is ter informatie en kan een advies niet vervangen. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd jouw huisarts.

– Personen die in de trainingsruimte of het gebouw van De Witte Vlam Yoga aanwezig zijn, blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor alle goederen die zij in de ruimte of het pand brengen. De Witte Vlam Yoga is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat uit beschadiging, diefstal of verlies van deze goederen.

Privacyverklaring en cookiebeleid

Inleiding
Ik hecht groot belang aan de privacy van mijn klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van jouw persoonsgegevens. Ik verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat jouw gegevens bij mij veilig zijn. Op deze pagina leg ik uit hoe ik gegevens verwerk en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ook kan je meer lezen over hoe ik met jouw privacy omga.

Welke gegevens ik verwerk
Ik wil je goed van dienst zijn. Daarom gebruik ik jouw naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over zaken die te maken hebben met de activiteiten die je bij mij volgt of wilt volgen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort diensten die ik verleen. Bijvoorbeeld om je via e-mails of een nieuwsbrief te informeren over nieuwe activiteiten. Hier kan je je voor afmelden, zie hieronder.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • het afhandelen van jouw betaling
  • het verzenden van mijn nieuwsbrieven
  • je te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
  • de uitvoering of toepassing van wet en regelgeving

De manieren waarop ik deze gegevens verwerk zijn: het tijdelijk bewaren van de ingezonden contactformulieren van mijn website, de e-mails die wij uitwisselen en de aanmeldformulieren voor mijn activiteiten die je hebt ingevuld. Hierbij verzamel ik alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten die ik verleen.

Cookies
Zoals de meeste websites, gebruikt ook mijn website cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die mijn website op jouw apparaat (o.a. jouw computer, tablet of mobiele telefoon) plaatst op het moment dat je mijn website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door gebruik te maken van mijn website ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website, je hoeft dan niet steeds opnieuw jouw gegevens in te vullen en ik kan er ook mee zien dat je mijn website weer bezoekt. Wanneer je mijn website voor het eerst bezoekt, toont mijn website een cookiemelding om je hierover te informeren. Je kan via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van mijn website kunnen dan niet goed meer werken.

Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor advertentiefuncties. Mocht je niettemin toch niet willen dat jouw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kan je de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” voor de Google Crome browser downloaden en installeren. Dit kan je in Google Chome vinden onder ‘extensies’.

Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijs ik je naar de privacyverklaring van Google. Deze kan door hen gewijzigd worden.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op mijn website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen (bijvoorbeeld video’s die via YouTube afspelen). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde, alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Voor meer informatie over wat bijvoorbeeld YouTube met opgeslagen data doet, verwijs ik je naar hun privacyverklaring. Deze kan door hen gewijzigd worden.

Bewaren van gegevens
Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van jouw gegevens, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, worden jouw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ik verstrek jouw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij mijn activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt alleen na jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Met bedrijven die jouw gegevens in mijn opdracht verwerken, zoals mijn boekhouder en de serviceorganisatie van mijn website, heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval ik gebruik maak van de diensten van derden, zal ik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op.

Afmelden voor mails en nieuwsbrieven
Ik verstuur incidenteel mails en nieuwsbrieven om je te informeren over mijn activiteiten. Hiervoor kan je je afmelden door mij een e-mail te sturen met het verzoek je geen mails of nieuwsbrieven meer te sturen.

Wijzigingen privacy beleid
Ik behoudt me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via deze website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek deze website.

Deze versie van mijn privacy statement is opgesteld op 2 januari 2023.

Menu

Nieuws

Meer nieuws